(+86)

:
A-F G-K L-Q W-Z - - - - -

(Fangcheng) 770
(Fangcheng) 377
(Fangshan) 358
(Fanxian) 393
(Fanchang) 553
(Fanzhi) 350
(Feidong) 551
(Feixi) 551
(Feixiang) 310
(Feixian) 539
(Feicheng) 538
(Fenggang) 852
(Fengdu) 23
(Fengkai) 758
(Fengnan) 315
(Fengning) 314
(Fengxin) 795
(Fengxian) 917
(Fengxian) 516
(Fengxian) 21
(Fengxian) 917
(Fengtai) 554
(Fenghua) 574
(Fenghuang) 743
(Fengcheng) 415
(Fengcheng) 795
(Fengshan) 753
(Fengshan) 778
(Fenxi) 357
(Foshan) 757
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39