(+996)

:
- - - - -

- (Jalal-Abad) 3722
(Ivanovka) 3136
(Isphana) 3656
- (Kadjy-Sai) 3941
(Kazarman) 3738
(Kaindy) 3137
(Kant) 3132
- (Kanysh-Kya) 3759
- (Kara-Balta) 3133
- (Kara-Kul) 3746
- (Kara-Kulja) 3239
- (Kara Suu) 3232
(Karakol) 3922
AMPS 517
(Kemin) 3135
(Kerbent) 3742
- (Kok-Oi) 3458
- (Kok-Gangak) 3743
(Kochkorka) 3535
- (Kyzyl-Adyr) 3456
- (Kyzyl-Kiya) 3657
- (Kyzyl-Suu) 3946